Besede, slike in tiskana sporočila prinašajo v naše domove informacije. Omogočajo nam vzpostavljati komunikacijo in predstavljati nove možnosti, nas učiti in spoznavati druge. Večinoma je v množici reklamnih ponudb dobra novica potisnjena na rob ali pa skrita in tako težko spreminja ljudi za lepši svet otrok in tistih, ki pomoč potrebujejo. Prosimo vas, da informacije o dobrih dejanjih - vaših, drugih ljudi in podjetij - posredujete naprej. Prepošljite naše DOBRE NOVICE tistim, za katere mislite, da se bodo odzvali na vaše povabilo k dobrim dejanjem za lepši svet otrok. Pošljite jih vašim poslovnim partnerjem in jih povabite, da skupaj z nami naredimo nekaj dobrega, nekaj neprecenljivega za otroke. Tudi s širjenjem informacij o dobrih dejanjih pomagate delati lepši svet za vse nas. Vsakdo, ki primakne del svoje pomoči pomaga k skupnemu cilju.