Strokovnost pomeni samo to, da vsakdo od nas v tisto kar dela vključi vse svoje izkušnje, pridobljena znanja in veščine in se ob tem maksimalno potrudi, da je rezultat optimalen in zagotavlja najvišjo možno kvaliteto bivanja, pomoči ali izvedbe posamezne dobrodelne akcije. V zavodu VID smo z vsako izvedeno akcijo pomoči rasli in se razvijali. Pridobivali nova znanja in razvijali pristope do pomoči potrebnih otrok in družin in do naših donatorjev in vseh, ki nam pomagajo pri akcijah.


Tisti del naše dejavnosti, ki se nanaša na strokovno obravnavo otroka pa prepuščamo strokovnjakom, ki so za to usposobljeni. Strokovnjakom, terapevtom, zdravnikom in institucijam, ki se vsakodnevno profesionalno ukvarjajo z otroci. Naša zahteva je, da se ob prošnjah vedno predložijo ustrezni dokumenti, kot so opravljene meritve, načrt terapij itd. Želimo, da so vsi pripomočki na visokem nivoju, saj le takšni zagotovijo otroku napredovanje, oziroma mu ne poslabšujejo zdravstvenega stanja. Nemalokrat je te zahteve s strani stroke težko uresničiti, saj zdravstvena zavarovalnica v zelo veliko primerih odobravanja pripomočkov zaostaja v tehnoloških zahtevah in ne sledi razvoju tako hitro, kot se razvoj pripomočkov odvija. http://ss1.spletnik.si/4_4/000/000/496/8e0/Trikotnik.jpg

Trikotnik   prikazuje shemo našega delovanja z vsemi udeleženci v akcijah.
INTERVJU  


Z  MOJCO, direktorico Zavoda VID v Nedeljskem dnevnikuHumanitarni zavod Vid že dolgo časa sodeluje z akcijo Nedeljskega dnevnika "ISKRICA".  Dolgoletno sodelovanje in obenem odprtost pri delovanju zavoda so ustvarili medsebojne temelje za sodelovanje pa tudi zaupanje v naše delo s strani medijske hiše Dnevnik, da so Humanitarnemu zavodu VID zaupali vodenje finančnih sredstev Iskrice.

Ob 25-letnici delovanja Zavoda VID na področju pomoči otrokom s posebnimi potrebami, je novinarka Tatjana Pihlar, ki sedaj skrbi na Nedeljskem dnevniku za Iskričine akcije naredila pogovor z Mojco, ki si ga lahko preberete. Izvedeli boste marsikaj tudi o današnjem stanju dobrodelnosti v Sloveniji. Odnosu ljudi do dobrodelnih organizacij in podobno.


Celoten intervju lahko preberete v priponki.


Mojca intervju ND.pdf
INTERVJU

 

Z  PRIM. HERMINA DAMJAN, DR.MED., SPEC.FIZ.MED. IN REH.Rezultat iskanja slik za uri sočaDelo zavoda VID temelji na zagotovitvi najbolj optimalne rešitve, ki bo otroku omogočila optimalen razvoj njegovih sposobnosti glede na dane možnosti, terapije, ki mu bodo omogočale krepitev telesa, pripomočke s katerimi bo lahko napredoval, se učil in postal bolj samostojen. S svojim delom v odnosu do tistih, ki lahko skupaj z nami pomagajo otroku pa eno od ključnih vlog igrajo strokovnjaki, zdravniki, terapevti, učitelji itd. Vsi ti, ki obravnavajo in spremljajo otrokov razvoj, poznajo njegove težave in omejitve in kaj je potrebno, da se bo njegovo zdravje in možnosti popravile oziroma razvile v večjo samostojnost. Zato se v tem delu celotnega procesa zagotovitve pomoči vedno obrnemo na ustrezne strokovnjake.

Veliko podpore in pripravljenosti na sodelovanje smo našli poleg drugih institucij in strokovnjakov tudi na Oddelku za rehabilitacijo otrok  Univerzitetnega rehabilitacijskega Inštituta RS - SOČA, kjer nam od vseh začetkov nudijo ustrezno pomoč, podajo svoje mnenje, testirajo in predpišejo ustrezen pripomoček.  Tukaj posebej omenjamo ravno gospo prim. Damjanovo, ki je s svojo srčnostjo, osebno angažiranostjo in strokovnostjo pomagala številnim njenim malim in velikim bolnikom, da so prišli tudi do tistih pripomočkov, ki jim jih starši ne bi mogli kupiti ali pa jih zavarovalnica ni pokrila. Vedno si je vzela čas, pa čeprav med svojim delom le za par minut, da je bila lahko prisotna na dogodku izročitve pripomočka.Celoten intervju lahko preberete v priponki.


Intervju prim. Damjanova.pdf 

External link opens in new tab or windowZSSM logoCenter IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne


Humanitarni zavod Vid iz Kranja ter Center IRIS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne sodelujeta že vrsto let. Sodelovanje je nujno potrebno, saj le na tak način donirana sredstva oz. pripomočki gredo v prave roke, k učencem, ki jih resnično potrebujejo. Ker je oprema, ki jo naši učenci potrebujejo v času izobraževanja draga in težko dostopna, bi brez pomoči članov zavoda Vid mnogi ostali brez ustreznih pripomočkov.


Imela sem čast, da sem spoznala gospo Mojco, za katero lahko mirno rečem, da je ena redkih, ki pozna skoraj vse pripomočke, ki jih slepi in slabovidni potrebujejo v procesu izobraževanja, saj se v društvu že od ustanovitve trudijo pomagati učencem in dijakom iz področja cele Slovenije. Prav vsako leto jim uspe osrečiti vsaj enega učenca z okvaro vida. Dogodek je pogosto organiziran na Centru IRIS v Ljubljani in vsak je zgodba zase, ki pusti močan vtis. Težko si predstavljamo kako z ustreznim elektronskim povečalom hitro steče brana beseda, kako so oči manj napete in obremenjene, kako lahko je z ZoomText-om poiskati ikono za internet, FB ali datoteko s šolsko snovjo, kako pomemben je zvok ali pa dovolj velik ekran. Da, vse to je zelo pomembno in nujno, a žal težko dostopno, zato je pomembno, da vsi pomagamo po naših najboljših močeh. Verjamem, da bomo s skupnimi močmi še velikokrat osrečili otroško dušo, staršem pa sporočili, da niso sami in da v Sloveniji obstajajo ljudje, ki znajo in hočejo pomagati.


Hvala zavodu Vid in vsem članom, ki se trudite in soustvarjate boljše pogoje za izobraževanje otrok z okvaro vida.

 

Katjuša Koprivnikar, ravnateljica Centra IRIS, LJubljana
External link opens in new tab or window

Vzgojni zavod Kranj in Humanitarni zavod VID: z roko v roki že 15 let


Vzgojni zavod Kranj že približno 15 let uspešno sodeluje s Humanitarnim zavodom VID. V tem času smo uspeli zgraditi odličen odnos, ki temelji na zaupanju in pomoči. Otroci in mladostniki Vzgojnega zavoda Kranj so nastanjeni v petih stanovanjskih skupinah v Preddvoru, na Mlaki, v Kranju, Stražišču in Škofji Loki. Običajno prihajajo iz družin, v katerih je bila gmotna situacija slaba, pomanjkanje pa bolj kot ne osnovna značilnost  vsakdana.

V naših stanovanjskih skupinah poskušamo otrokom in mladostnikom omogočati pogoje, v katerih se bodo uspešno razvijali in dosegali cilje, ki si jih zastavijo. Vzgojni program obsega poleg učne pomoči tudi učenje socialnih veščin, učenje in spodbujanje zdravega načina življenja, učenje različnih športnih in razvedrilnih aktivnosti in aktivnega preživljanja prostega časa in druge socialno-pedagoške vsebine.

Določene vsebine izvajajo zaposleni znotraj stanovanjskih skupin v obliki tedenskih, mesečnih ali letnih aktivnosti. Tako že tradicionalno izvajamo šolo plavanja, smučanja in rolanja, program različnih avanturističnih aktivnosti v projektu Potepuhi, poletni tabor, pohod od Kranja do morja, delavnice socialnih veščin, malih ročnih spretnosti, kuhanja in slaščičarstva. Pri določenih vsebinah pa otroke in mladostnike vključujemo v društva in druge organizacije v lokalnih skupnostih, v katere so vpete stanovanjske skupine: nogometni klubi, boksarski klub, gasilci, taborniška združenja, likovna šola, društvo za »impro-igro«,…

Kljub situacijam, iz katerih so otroci in mladostniki prišli, vedno znova spoznavamo, da je večina otrok pri nas uspešnih, da naredijo velike napredke v svojem osebnostnem razvoju, razvoju samostojnosti in odgovornosti in da pri vsem tem skušajo razvijati tudi potenciale, ki jih imajo.

Na tem mestu je izjemnega pomena sodelovanje s Humanitarnim zavodom VID, saj mesečni prispevki ljudi, ki so pripravljeni pomagati, najpogosteje omogočajo ravno to, da otrokom in mladostnikom pomagamo pri uresničevanju njihovih ciljev in razvoju njihovih potencialov.

Sredstva, ki jih prejemajo otroci v skupinah, namenjamo za različna področja: od žepnin, s katerimi si otroci občasno privoščijo kaj, česar sicer zelo verjetno niso bili deležni (priboljšek, ogled kino predstave, koncerta,…), vključevanj v interesne dejavnosti (športni krožki, likovne in druge umetniške delavnice, druge aktivnosti), letovanj in taborov med počitnicami, do nakupa oblačil in obutve. Porabo sredstev skušamo načrtovati skupaj z otrokom ali mladostnikom, saj jih na ta način želimo tudi naučiti odgovornega ravnanja z denarjem.

Vsako leto smo neizmerno veseli sodelovanja s Humanitarnim zavodom VID, saj opažamo, da nam tovrstna pomoč in sodelovanje močno obogati programe za naše otroke, s tem pa jih spodbuja k osebnostnemu razvoju in rasti predvsem pa krepi razvijanje njihovih talentov. Vabimo tudi vse, da se pridružijo naši skupnosti, ki jo ustvarjamo skupaj z zavodom VID, da skupaj z nami občutijo veselje in zadovoljstvo ob doživljanju uspehov naših otrok in mladostnikov.


Andrej Gregorač, ravnatelj VZ KranjExternal link opens in new tab or window Humanitarni zavod VID je pomagal otrokom in mladostnikom vključenim v CIRIUS Kamnik


V današnjih časih, ko se nabor pravic do medicinsko-tehničnih pripomočkov vedno bolj krči, pogosto tudi otrokom in mladostnikom ne pripada toliko pripomočkov za zagotavljanje učinkovitejše rehabilitacije in kvalitetnega načina življenja. Humanitarni zavod Vid, je pomagal  otrokom in mladostnikom  vključenih  v CIRIUS Kamnik že velikokrat. Gospa Mojca Oštir Pajestka, zaposlena v  Humanitarnem zavodu Vid zna prisluhniti sočloveku, se z njim na zelo prijeten in topel način pogovoriti in mu tudi pomagati, kadar je v stiski. V CIRIUS Kamnik delovne terapevtke zelo cenimo njeno neverjetno energijo in način, kako vedno najde pot, da otrokom in mladostnikom omogoči, da si pridobijo nov medicinsko-tehnični pripomoček.

Starši otrok s posebnimi potrebami vključenimi v CIRIUS Kamnik so zelo zadovoljni s požrtvovalnim delom gospe Mojce Oštir Pajestka. V nadaljevanju so predstavljeni trije otroci oz. mladostniki, katerim je Humanitarni zavod Vid pomagal do novega medicinskega pripomočka.


Anka Auersperger, dipl. del. terapevtka, CIRIUS Kamnik

Zahvala gospe Elene Zakharchuk, mama Lejle Kuduzovič:

Pred 5 leti je Humanitarni zavod VID pomagal naši družini zbrati sredstva za nakup pripomočka za našo hči Lejlo. Toaletnega stolčka nismo mogli kupiti sami, ker je bil predrag za proračun naše družine, vendar  je bil nujno potreben za Lejlo. Zavarovalnica je odobrila zelo majhen delež cene tega pripomočka, zato je bila edina možnost za nakup pomoč humanitarnega zavoda VID. Gospej Mojci iz zavoda Vid smo zelo hvaležni, da se je potrudila po najboljših močeh. Njen trud je obrodil rezultate, saj naša Lejla že 5 let uporablja stolček. Ne predstavljamo si vsakdanjega življenja brez tega pripomočka. Hči je že dovolj velika, potrebuje zasebnost pri toaletnih opravilih, kar težko omogočiš glede na njeno diagnozo. Ta stolček zagotovi njej in nam varnost, lahko jo pustimov kopalnici samo, kar sicer ne bi bilo mogoče. Pomoč te organizacije družinam z bolnimi otroki, podobni naši je spoštovanja vredno, saj je do dragih pripomočkov z lastnimi sredstvi priti skoraj nemogoče. Zahvaljujemo se za njihovo delo, ki olajša našim otrokom vsakdanje življenje.

Lukovica, 21.1.2016

Lejlina mami Elena Zakharchuk

 

Presrečna in zelo zadovoljna sem, da imam toaletni stolček, saj lahko sama sedim, da me ne rabi nihče držati in potrpežljivo čakati. Stolček gre z mano povsod, kamor grem za več dni (letovanje v Elerjih, vikendi in počitnice v Prekmurju…). Obožujem tudi to, da se lahko včasih sama stuširam. Nagib stolčka mi omogoča, da mi lažje umijejo lase. V avtomobiluzavzamejo moji pripomočki skoraj ves prostor. Če bi imela možnost bi imela še enega v Prekmurju, kjer imamo hišo v katero se nameravamo po zaključku mojega šolanja preseliti.

Kamnik, 21.1.2016

Lejla

Zahvala gospe Suzane Braniša, skrbnice Lilijane Stevanović:


Želela bi se ponovno zahvaliti vašemu zavodu VID za nesebično pomoč pri nabavi invalidskega vozička ter klančine za Stevanovič Lilijano. Nobena stvar ne naredi človeka srečnejšega, kakor to, da je človek naredil nekomu nekaj dobrega. S to mislijo bi se še enkrat radi zahvalili, ker s tem prinašate toplino v naše domove, g. Mojca Vam pa naj se ta trud toplo poplača. Še enkrat se vam toplo zahvaljujemo za izpeljavo tega projekta.


Družina Braniša z lepimi pozdravi, še posebej Lili.

Zahvala Zarine mame gospe Gordane Bojanovič Sivčević:

 

Zara i ja živimo u R Sloveniji od 2008. godine. Došle smo ovdje zbog boljih uslova Zarinog liječenja i rehabilitacije. Zdravstveno osiguranje naše države nam nije nikada priznavalo troškove liječenja, tako da je moja obitelj sve ove godine sama finansirala. Naše življenje, troškove stanovanja, Zarine operacije, preglede, program rehabilitacije, sve tretmane, ortopedska pomagala (stojalica, ortoze, kolica). Godinama sam pisala raznim udruženjima, društvima, fondacijama, firmama, pojedincima s molbom da nam bar nekim malim dijelom pomognu. Na žalost svi su nas ignorirali.

Prije nepune dvije godine sam saznala za Humanitarno društvo Vid iz Kranja i napisala sam im molbu da nam pomognu u nabavci i plaćanju ortoza za Zaru. Od tog trenutka, kada sam lično i upoznala gospođu Mojcu iz Zavoda Vid, za moju Zaru i mene su došli lakši trenuci, jer je njena nesebična želja i zalaganje da nam pomogne, velika i nesebična.

Zahvaljujući gospođi Mojci i Vid-u Zara je dobila nove ortoze koje su koštale 1100€, a malo poslije toga prilikom nabavke električnog vozička su pokazali veliku želju i potpunu profesionalnost prilikom sklapanja donatorske pogodbe sa gospođom Dorothee Schumacher koja je Zari donirala 4000€. U časopisu Dobre Novice, gospođa Mojca objavljuje apel za pomoć Zari i pomaže nam prilikom plaćanja računa za Zarin program rehabilitacije i prehrane u CIRIUS-u.

Sama njena ljubav za posao koji radi i djecu sa posebnim potrebama kojima je pomoć svakodnevno potrebna je velika i vrijedna svake zahvalnosti. Svijet bi bio mnogo ljepši kada bi bilo više osoba kao što je ona. Bez nje sigurno ne bismo uspjeli ni do sada kupiti kolica za Zaru koja su joj uljepšala življenje.

 

Zarina mama, Gordana Bojanović Sivčević

 

Prevod zahvale gospe Gordane Bojanovič Sivčevič:


Z Zaro živiva v R. Sloveniji od leta 2008. Sem sva prišli zaradi boljših pogojev Zarinega zdravljenja in rehabilitacije. Zdravstveno zavarovanje naše države nam nikoli ni priznalo stroškov zdravljenja, tako da je moja družina vsa ta leta vse stroške Zarinega zdravljenja sama financirala. Sami smo financirali  stroške stanovanja, Zarine operativne posege, preglede, program rehabilitacije, vse terapije, ortopedske pripomočke (stojka, ortoze, voziček).

Leta in leta sem pisala raznim združenjem, društvom, fondacijam, podjetjem s prošnjami, da nam,  vsaj delno finančno pomagajo. Žal so nas vsi ignorirali.

Pred dvema letoma sem izvedela za Humanitarni zavod Vid iz Kranja in jim napisala prošnjo za  pomoč pri nakupu ortoz za Zaro. Od tistega trenutka, ko sem spoznala gospo Mojco iz humanitarnega zavoda Vid, so zame in za Zaro prišli lažji časi, saj je njena neskončna želja, da nam pomaga zares velika in nesebična. Zahvaljujoč gospe Mojci iz Zavoda Vid, je Zara dobila ortoze, ki so stale 1100€. Kmalu zatem pa so pokazali veliko željo in popolno profesionalnost pri sklepanju sodonatorske pogodbe z gospo Dorothee Schumaher, ki je Zari donirala 4000€.

V časopisu Dobre novice, je gospa Mojca objavlja apel za pomoč Zari in pomagala nam je pri plačilu računa za Zarin program rehabilitacije  in prehrane v CIRIUS. Sama njena ljubezen za delo, ki ga opravlja in otroke s posebnimi potrebami, ki vsakodnevno potrebujejo pomoč, je veličastna in vredna vsake zahvale. Svet bi bil mnogo lepši, če bi bilo več takih oseb kot je ona. Brez nje zagotovo ne bi uspeli kupiti Zari voziček na elektromotorni pogon, ki ji je polepšal življenje.