DOBRODELNI OGLASI  predstavljajo za otroke nekaj neprecenljivega.

Teorija oglaševanja pravi "da je 50% denarja", ki ga podjetje uporabi za oglaševanje vedno vrženo stran... Edini problem je v tem, ker nikoli ne moremo vedeti, katera polovica. Pri dobrodelnih oglasih in sponzoriranju, ki jih podjetje ali podjetnik posameznik objavi v zavodovih publikacijah pa ima oglas več kot 100 % vrednost. Saj poleg normalne oglaševalske funkcije oglas pomaga spreminjati življenja otrok in jim omogoči, da dobijo pripomočke, ki jih zaradi svoje bolezni ali prizadetosti v življenju najbolj potrebujejo. In glede na statut zavoda in zakonska določila so vsa sredstva, ki jih v zavodu ustvarimo, ne glede na to iz katerega vira izhajajo (donacije, prispevki ali tržne storitve) v celoti uporabljena za osnovno dejavnost zavoda, pomoči otrokom, nakupe invalidskih pripomočkov in izboljševanju njihovega socialnega statusa, ...