Edino dejanja so tista, ki ustvarjajo rezultate. Dejanja so potrditev namena organizacije in potrditev, da je namera postala dejanje. Dejanja ustvarjajo rezultate. In rezultati ustvarjajo reference in pozitivno sliko o organizaciji pri ljudeh. In reference služijo dokazilu, da tisto kar obljubimo tudi naredimo. Priznanja, ki jih dobimo, so samo potrditev pravilne izbire poti. Pomembne so tudi te diplome, a najbolj vredna je z okorno roko otroka naslikana risbica ali napisano pismo zahvale.  Vrednosti takšnega priznanja ne ovrednoti noben denar.


Za svoje delo je zavod VID prejel številna priznanja in zahvale, ki nam dajejo potrditev, da delamo dobro. Med drugim tudi priznanji Donator leta in Vzornik leta. Seveda pa imajo največjo vrednost izdelki in risbice otrok, ki so nastale z iskrenim veseljem in željo zahvaliti se za pomoč, ki so jo prejeli.External link opens in new tab or window V našem arhivu so shranjene vse akcije, s katerimi smo pomagali skupaj s številnimi znanimi in neznanimi ljudmi in podjetji otrokom širom Slovenije. V njih so zapisane in dokumentirane njihove usode, ki so privedle starše na to, da nas zaprosijo za pomoč in so zapisani tudi rezultati končane akcije pomoči. So shranjene zahvale in potrdila, risbice otrok... Naš arhiv je potrditev, da delamo dobro skupaj z ljudmi za otroke. Je arhiv o dobrih dejanjih, lepih željah in lepšem svetu otrok. Je arhiv, ki ima neprecenljivo vrednost. Je naša zgodovina dobrih dejanj. In prav vsaka mapa, prav vsak otrok, ki smo mu pomagali je nova potrditev, da delamo prav. Da se skupaj z dobrimi ljudmi dotaknemo njihovih življenj in družin, v katerih živijo.

Utrinki naših akcij.pdf