Na Vaša vrata je nedavno tega potrkal naš predstavnik. Predstavil Vam je naše delo zavoda in sklada za pomoč otrokom “Izpolnimo otroške želje” ter Vas seznanil s številnimi žalostnimi zgodbami otrok in njihovih družin, ki jih je življenje usodno zaznamovalo z boleznijo, invalidnostjo. Povedal Vam je, da smo številnim že pomagali, a da je še mnogo več tistih, ki še vedno čakajo na našo pomoč. Zaprosil Vas je, da tudi Vi pomagate in podarite del sredstev, s katerimi bomo skupaj obrnili še kakšno življenje na bolje...


Ko razmišljate o tem ali bi pomagali ali ne se postavite v položaj, da ste vi tisti, ki potrebuje pomoč. In vaša odločitev bo vedno prava.

Potrkali bomo v imenu otrok, ki potrebujejo pomoč. Naši prostovoljci bodo potrkali z namenom, da vas povabijo k sodelovanju, iz katerega ne boste izgubili nič ampak boste pridobili. Kajti izkušnja pomagati otrokom je preprosto neprecenljiva.Kdo so naši poverjeniki?

Pri vzpostavljanju stikov z donatorji smo se v zavodu VID odločili predvsem za osebni kontakt – obiske poverjenikov. Na ta način donatorji informacijo o delovanju Zavoda VID in našega sklada Izpolnimo otroške želje dobijo iz prve roke, prav tako tudi odgovore na zastavljena vprašanja.


Kako ravnati ob obisku poverjenika?

Prostovoljne prispevke in ostale oblike zbiranja sredstev na področju Slovenije zbirajo lahko samo organizacije, ki so v ta namen pridobile posebno dovoljenje, izdano s strani Upravne enote, na katerem področju ima organizacija sedež dejavnosti. To dovoljenje mora pri zbiranju prostovoljnih prispevkov imeti poverjenik s seboj in ga na zahtevo ljudi pokazati. Prav tako pooblastilo organizacije in ostalo dokumentacijo. V dvomu je zaželjeno, da ljudje pokličejo policijo in se s tem izognejo zlorabam s strani goljufov. Na ta način obenem poskrbite, da denar resnično pride v prave roke.


Naši poverjeniki imajo vse ustrezne dokumente:

  • Pooblastilo (mesečno)
  • Nabiralna pola, na katero se vpiše podatke o osebi, ki podari prostovoljni prispevek in se nanjo tudi podpiše. Ta nabiralna pola je v originalu potrjena s strani Upravne enote Kranj z zaporedno številko nabiralne pole.
  • Potrdilo za darovani prispevek, katerega prejme vsak darovalec.
  • Obenem pa darovalcu izročijo izvod časopisa Dobre novice

Zakaj je določena višina prostovoljnega prispevka?

Vsi pripomočki, katere smo v dolgih letih našega humanitarnega dela podarili otrokom so imeli določeno ceno, katero je seveda zavod VID moral prodajalcu plačati. Z višino minimalnega prispevka lahko časovno načrtujemo, kdaj in koliko otrokom bomo lahko pomagali pri nakupu invalidskih pripomočkov itd.  Seveda pa je odločitev, ali boste prispevek naklonili popolnoma prostovoljna.EDINI PRAVI IN ZAKONITI NAČIN ZBIRANJA PROSTOVOLJNIH PRISPEVKOV DOLOČA

ZAKON  O VARSTVU JAVNEGA REDA IN MIRU

5. člen

(zbiranje prostovoljnih prispevkov)


  1. Prostovoljne prispevke lahko zbirajo nepridobitne pravne in fizične osebe, ki imajo dovoljenje upravne enote, na območju katere imajo sedež ali stalno prebivališče.
  2. Dovoljenje se izda v primerih, ko prosilec izkaže upravičen razlog. Kot upravičen razlog se šteje elementarna ali druga nesreča, v kateri je prosilec utrpel veliko premoženjsko škodo. Nepridobitni pravni osebi se dovoljenje izda tudi, če izkaže, da bo zbrane prispevke uporabila za humanitaren ali splošno koristen namen, ki ga lahko uresniči v okviru zakonitega opravljanja registrirane ali v temeljnem oziroma drugem aktu določene dejavnosti.
  3. Dovoljenje ni potrebno, če se prostovoljni prispevki zbirajo v prostorih verskih skupnosti za verske namene ali če kakšen drug predpis določa drugačne pogoje za zbiranje prispevkov.
  4. Upravna enota v dovoljenju določi način zbiranja prostovoljnih prispevkov in rok veljavnosti dovoljenja. Rok veljavnosti dovoljenja se določi glede na namen in način zbiranja prispevkov.
  5. Določbe tega zakona, ki se nanašajo na zbiranje prostovoljnih prispevkov, se ne uporabljajo za zbiranje prispevkov, ki so urejeni z drugimi predpisi.
Vsakogar, ki se predstavlja v imenu katerekoli humanitarne in dobrodelne organizacije najprej preverite. Če se oseba izgovarja, da je pozabila dovoljenje v avtu, vam noče pokazati osebnih dokumentov, vam za prispevek na izroči nobenega potrdila... pokličite policijo in ne dajajte denarja nikomur, pa čeprav se vam še tako smili. Ker le denar dan v prave roke zagotavlja, da bodo pomoči potrebni res do nje prišli.

V kolikor ob obisku našega poverjenika pri sebi niste imeli denarja, ste mogoče želeli še malo premisliti ali pa se bolj pozanimati o nas, lahko vaš prispevek tudi sami nakažete direktno na naš bančni račun s plačilnim nalogom ali pa direktno preko spletnega bančništva.


Seveda vas vabimo, da nam pri zbiranju prostovoljnih prispevkov pomagate tudi sami in na ta način naredite še veliko več, kot samo z vašim denarnim prispevkom.